Hiển thị kết quả duy nhất

Béc phun sương là đầu béc phun sương là thiết bị tạo ra nhiều kích thước cho sương với nhiều loại khác nhau, như béc 1510, 2010, 3010, 4010, 5010, 6010, 7010, 8010 và một số loại béc phun sương nhựa khác

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 4 hướng đồng

70,000
Ưu đãi!

Thiết bị phun sương

Béc cuối thẳng đế đồng

19,000
Ưu đãi!

Thiết bị phun sương

Béc cuối ngang đế đồng

19,000

Thiết bị phun sương

Đế cuối ngang đồng

9,500

Thiết bị phun sương

Béc phun sương số 8 (8010)

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 7010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 6010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 5010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 4010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 2010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 3010

10,000
45,000
Ưu đãi!

Thiết bị phun sương

Béc phun sương đế đồng

19,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 1510

10,000