Showing 1–30 of 51 results

thiết bị phun sương, vật tư phun suong, co bec, bình lọc nước, ống nhưa pe, van khóa nước tự động, bộ hẹn giờ (timer) phun suong,

190,000
Ưu đãi!
1,190,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 4 hướng đồng

70,000

Thiết bị phun sương

Ren đồng ngoài 21/12

15,000
1,450,000
1,250,000

Thiết bị phun sương

Van khóa đồng 8 ly

45,000

Thiết bị phun sương

Ống nước phun sương PE 8 ly

4,500

Thiết bị phun sương

Nguồn (Adapter) 36V

300,000
Ưu đãi!

Thiết bị phun sương

Béc cuối thẳng đế đồng

19,000
Ưu đãi!

Thiết bị phun sương

Béc cuối ngang đế đồng

19,000

Thiết bị phun sương

Đế cuối ngang đồng

9,500

Thiết bị phun sương

Ren đồng ngoài 21/8

15,000
110,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương số 8 (8010)

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 7010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 6010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 5010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 4010

10,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 2010

10,000

Thiết bị phun sương

Nối ngã 4 (chữ thập) 8 ly

8,000

Thiết bị phun sương

Nối chữ T (chia nhánh ngã 3) 8 ly

5,000

Thiết bị phun sương

Adapter bơm phun sương 24V

100,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 3010

10,000

Thiết bị phun sương

Co nối chữ L 8 ly

6,000

Thiết bị phun sương

Van khóa điện từ phi 34

450,000