Béc phun sương 1510

10,000

béc phun sương số 1510, béc phun sương kích thước nhỏ nhất, béc phun sương làm mát trong nhà, béc phun sương hạ mịn