Đế cuối ngang đồng

9,500

Đế cuối đồng ngang dùng để gắn béc phun sương là thiết bị trong hệ thống phun sương dùng để gắn đầu béc phun sương tạo thành ngõ bịt cuối cho hệ thống phun sương