Showing 1–30 of 117 results

Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 35 béc Daehan DH-50

2,350,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 30 béc DH-50

2,275,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 35 béc DH-35

2,200,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 25 béc DH-35

1,950,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 20 béc DH-35

1,825,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 25 béc DH-25 (Mẫu mới)

1,700,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 20 béc DH-25

1,600,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Bộ phun sương 15 béc DH-25

1,500,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy phun sương 15 béc DH-6027

1,100,000
Ưu đãi!

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy phun sương 20 béc DH-6027

1,600,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 60 béc

12,400,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 50 béc

11,650,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 40 béc

9,900,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 30 béc

9,150,000

Máy phun sương cao áp

Combo phun sương cao áp 20 béc

8,400,000
8,500,000
790,000

Thiết bị phun sương

Béc phun sương 4 hướng đồng

70,000

Thiết bị phun sương

Ren đồng ngoài 21/12

15,000
1,450,000
1,250,000
Ưu đãi!
1,950,000

Thiết bị tưới lan

Bơm nước tưới lan Wingar WVm37

1,080,000