Showing 1–30 of 31 results

Máy phun sương trọn bộ với đầy đủ các thiết bị cho một bộ máy phun sương làm mát hoàn chỉnh, bạn chỉ mang về rồi lắp lên để tận hưởng sự mát mẻ từ phun sương.

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 60 béc

12,400,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 50 béc

11,650,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 40 béc

9,900,000

Máy phun sương cao áp

Combo máy phun sương cao áp 30 béc

9,150,000

Máy phun sương cao áp

Combo phun sương cao áp 20 béc

8,400,000
790,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ 15 béc phun DH-6017

1,020,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy bơm áp lực 12V

385,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy phun sương 150 béc phun

6,250,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy phun sương 125 béc phun

5,500,000

Máy phun sương trọn bộ

Trọn bộ máy phun sương 120 béc phun

5,400,000
Ưu đãi!
3,550,000
Ưu đãi!
980,000
750,000
1,220,000
1,075,000
Ưu đãi!
2,250,000
Ưu đãi!
4,300,000
Ưu đãi!
2,850,000
Ưu đãi!
1,050,000
780,000