Béc cuối ngang đế đồng

19,000

Béc cuối ngang đế đồng sản phẩm là bộ béc cuối phun sương hoàn chinhr bao gồm đầu béc phun sương và đế cuối. Quý khách chọn kích thước đầu béc phun sương phù hơp theo nhu càu của mình nhé.