Ren đồng ngoài 21/8

15,000

Ren đồng ngoài 21 giảm 8 ly (21/8) sản phẩm dùng để kết nối với cóc lọc nước với ống dây dẫn 8 ly, chuyên dùng trong hệ thống phun sương và thiết bị tưới lan, giúp xử lý cặn, bảo vệ béc phun sương.
Chất liệu: bằng đồng thao