Béc phun sương 4 hướng đồng

70,000

Béc phun sương 4 hướng đồng là bộ sản phẩm bao gồm 4 béc đồng và 1 đế đồng 4 hướng ngang