Béc cuối thẳng đế đồng

19,000

Béc cuối thẳng đế đồng là bộ béc phun sương nằm ở vị trí cuối cùng của hệ thống phun sương, là béc cuối quyền năng giúp cho hệ thống phun sương được kín tạo nên áp lực cho cả hệ thống phun sương. Béc cuối thẳng chất liệu bằng đồng thao chắc bền, dùng để nối cuối với dây ống nhựa PE 8 ly.