Hệ Thống Tưới Phun Sương Tưới Lan, Hoa, Rau

70,000

Hệ Thống Tưới Cây Phun Sương Tưới Lan, Hoa, Rau
Bộ béc phun sương bao gồm:
05, 10, 15 béc phun sương 1 cửa
10 mét ống 6mm loại đẹp
1 bộ cút kết nối nhanh với vòi nước máy qua ren 21 hoặc 27
1 khớp nối nhanh để cắm dây 6mm
04, 09, 14 Tê chia 3 nhánh dây và cắm béc
1 nối cắm béc 1 gân