Bộ kit tưới cây 15 béc phun

420,000

Bộ Kit Tưới phun sương Tự Động
Áp suất hoạt động từ 1.5 – 3.75 bar
Nên sử dụng ở mức áp 1.75 bar để phát huy tối đa hiệu quả.
Phạm vi phủ: 360°
Lưu lượng: 0 – 70 lít/giờ
Phạm vi tưới: 0 – 35 cm
Khoảng cách gắn đầu phun: 1.2 – 1.5m (hoặc mỗi cây gắn 1 đầu phun)
Vật liệu: nhựa cao cấp

Hết hàng