Van khóa nước hẹn giờ dùng Pin

255,000

Đồng Hồ Hẹn Giờ Thông Minh Tưới Nước Cho Cây Dùng Pin Cao Cấp, dùng ren trong 27 hoặc 21 và đầu nối ống PE 16, hẹn 1 ngày một hoặc nhiều ngày

Hết hàng