Bộ KIT tưới cây tưới lan 20 béc đồng

148,000

Bộ kít tưới cây tưới lan là combo trọn bộ
20 Đầu béc phun sương đầu đồng, có sẵn chân nối với dây 4/6
19 Đầu nối Tê để nối dây
01 Ống mềm 20m đường kính 4/6 (đường kính trong 4mm, ngoài 6mm)
01 Đầu nối ren
01 Đầu chuyển gắn ống hoặc gắn vòi nước