Bộ 5 Béc Phun Mưa Tưới Cây Tưới Lan

85,000

Combo 5 Béc phun mưa tưới cây bộ đầy đủ tưới lan, giàn treo, nhà kính

  • Đầu phun xòe mini quay 360
  • Van áp
  • Dây 6
  • Đối trọng
  • Khớp nối
  • Nối ren ngoài 21mm (sử dụng để nối với ren trong 21mm) hoặc khởi thuy 6mm