Cung cấp T nối, co nối, nối ngang, ngã tư dùng trong hệ thống phun sương

5,000

Ngã tư chia dây phun sương, ngã 3 T phun sương, co nối phun sương, nối ngang thẳng phun sương