Bịch 10 Béc Tưới Cây Phun Sương Hạt Nhỏ Kèm Nối Ren 21 Tưới Lan

60,000

1. Đầu phun sương

2.Khớp nối

3. Nối ren ngoài 21mm (sử dụng để nối với ren trong 21mm)

Bộ 10 Béc tưới cây phun sương hạt nhỏ kèm nối ren 21 tưới lan, cây cảnh