Ren đồng ngoài 21/12

15,000

Ren đồng ngoài 21mm giảm 12mm hay còn gọi là ren (răng) 21-12 ly được dùng phổ biến cho hệ thống cấp lọc phun sương, hay thiết bị tưới dùng ống pe 10 ly. Với ren ngoài 21 và ren khớp nối nhanh nhựa 12 ly giúp cho việc kết nối với dây ống nước dễ dàng và nhanh chóng.