Máy phun sương bộ:  là sản phẩm được hệ thống máy phun sương lắp rắp thành phẩm nhằm tiết kiệm không gian và mang tính thẩm mỹ cao. Máy bộ đảm bảo an toàn bền lâu. Máy phun sương rời: là sản phẩm máy phun sương chưa được lắp ráp vở nhôm bảo vệ. Nên giá thành sẽ thấp hơn sản phẩm máy phun sương bộ. 

BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HỘP
Béc phun sương đế nhựa Béc phun sương đế đồng
Bộ 5 Béc đế nhựa, 10m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.020.000 đ Bộ 5 Béc đế nhựa, 10m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.050.000 đ
Bộ 10 Béc đế nhựa, 15m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.120.000 đ Bộ 10 Béc đế đồng, 15m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.170.000 đ
Bộ 15 Béc đế nhựa, 20m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.220.000 đ Bộ 15 Béc đế nhựa, 20m dây, 1 bộ lọc Máy DH 17 1.295.000 đ
Bộ 20 Béc đế nhựa, 25m dây, 1 bộ lọc Máy DH 25 1.725.000 đ Bộ 20 Béc đế đồng, 25m dây, 1 bộ lọc Máy DH 25 1.825.000 đ
Bộ 25 Béc đế nhựa, 30m dây, 1 bộ lọc Máy DH 25 1.825.000 đ Bộ 25 Béc đế nhựa, 30m dây, 1 bộ lọc Máy DH 25 1.950.000 đ
Bộ 30 Béc đế nhựa, 35m dây, 1 bộ lọc Máy DH 35 2.125.000 đ Bộ 30 Béc đế nhựa, 35m dây, 1 bộ lọc Máy DH 35 2.275.000 đ
Bộ 35 Béc đế nhựa, 40m dây, 1 bộ lọc Máy DH 35 2.225.000 đ Bộ 35 Béc đế nhựa, 40m dây, 1 bộ lọc Máy DH 35 2.400.000 đ
Bộ 40 Béc đế nhựa, 45m dây, 1 bộ lọc Máy DH 50 2.525.000 đ Bộ 40 Béc đế đồng, 45m dây, 1 bộ lọc Máy DH 50 2.725.000 đ
Bộ 50 Béc đế nhựa, 55m dây, 1 bộ lọc Máy DH 50 2.725.000 đ Bộ 50 Béc đế nhựa, 55m dây, 1 bộ lọc Máy DH 50 2.975.000 đ
Bộ 60 Béc đế nhựa, 70m dây, 1 bộ lọc Máy DH 100 3.450.000 đ Bộ 60 Béc đế nhựa, 70m dây, 1 bộ lọc Máy DH 100 3.750.000 đ
Bộ 100 Béc đế nhựa, 120m dây, 1 bộ lọc Máy DH 100 4.300.000 đ Bộ 100 Béc đế nhựa, 120m dây, 1 bộ lọc Máy DH 100 4.800.000 đ
BỘ MÁY PHUN SƯƠNG RỜI
Béc phun sương đế nhựa Béc phun sương đế đồng
Bộ 5 béc đế nhựa, 10m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 820.000 đ Bộ 5 béc đế đồng, 10m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 845.000 đ
Bộ 10 béc đế nhựa, 15m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 920.000 đ Bộ 10 béc đế đồng, 15m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 970.000 đ
Bộ 15 béc đế nhựa, 20m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 1.020.000 đ Bộ 15 béc đế đồng, 20m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6017 1.095.000 đ
Bộ 20 béc đế nhựa, 25m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 1.225.000 đ Bộ 20 béc đế đồng, 25m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 1.325.000 đ
Bộ 25 béc đế nhựa, 30m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 1.325.000 đ Bộ 25 béc đế đồng, 30m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 1.450.000 đ
Bộ 35 béc đế nhựa, 45m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6050 1.650.000 đ Bộ 35 béc đế đồng, 30m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 1.825.000 đ
Bộ 50 béc đế nhựa, 60m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6050 1.950.000 đ Bộ 50 béc đế đồng, 60m dây, 1 bộ lọc Máy DH 6027 2.200.000 đ